ความทรงจำที่ก้าว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786164452657
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
21*21cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
10 มิลลิเมตร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มุนินทร์ สายประสาท
Graphic Designer: 
978-616-445-265-7
Graphic Designer (Cover): 
978-616-445-265-7
นักวาดภาพประกอบปก : 
มุนินทร์ สายประสาท
บรรณาธิการ: 
มุนินทร์ สายประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
ฐิตภัทร คชรัตน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกแข็งของหนังสือจะเป็นภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังเดินทางไปยังพื้นที่โครงการหลวง เมื่อนำปกดา้นนอกซึ่งเป็นกระดาษไขมาหุ้ม จะปรากฎเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กำลังเสด็จพระราชดำเนินนำทางคนกลุ่มนี้อยู่ สื่อถึงเนื้อหาภายในเล่มที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสความทรงจำ ที่มีเรื่องราวของพระองค์ท่านอยู่