ข้ามสมุทร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740216131
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
143 x 214 x 50 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
Graphic Designer (Cover): 
นักรบ มูลมานัส
นักวาดภาพประกอบปก : 
นีักรบ มูลมานัส
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ใช้เทคนิค collage สร้างฉากตัวละครเอกชายวาดภาพตัวละครเอกหญิงในอดีตชาติที่จะเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดในเรื่อง ด้านหลังเป็กฉากสวนในพระราชวังแวร์ซายส์ สถานที่สำคัญในท้องเรื่องซึ่งผูกพันกับประวัติศาสตร์ของชาติอีกด้วย