พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215233
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
131 x 186 x 25 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
Graphic Designer (Cover): 
นักรบ มูลมานัส
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
บรรณาธิการ: 
พัลลภ สามสี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มตืชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เรือสำเภาเป็นภาพจำที่ผู้คนมักนึกถึงเมื่อกล่าวถึงการอพยพเข้าสู่สยามของชาวไทยเชื้อสายจีน ผู้ออกแบบจึงได้หยิบสัญลักษณ์นี้มาใช้ตอกย้ำถึงแก่นเรื่องที่ว่าด้วยความทรงจำ การอพยพ และการพัดพราก ภาพของผู้คนที่นำมาใช้มีใบหน้าที่ไม่ชัดเจน สื่อถึงความไร้ตัวตนและความลืมเลือน