ขลุ่ยไม้ไผ่ (ฉบับครบรอบ 35 ปี)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7982-07-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 cm x 17.1 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ขลุ่ยไม้ไผ่ เป็นงานในดวงใจของใครหลายคน เมื่อถึงโอกาสพิมพ์ฉบับฉลองครบรอบ 35 ปี หนังสือที่เขียนด้วยลายมือได้ถูกทำให้เติบโตขึ้น ภาพปกเป็นภาพพิมพ์ญี่ปุ่นโบราณที่ถูกเลือกขึ้นจากอารมณ์โดยรวมของเนื้อหาภายในเล่ม ซึ่งแสดงให้เห็นความนุ่มนวลและอ่อนโยนของชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสรรพสิ่งอย่างใกล้ชิด ทั้งยังเป็นการออกแบบให้เข้ากับหนังสือเล่มอื่นๆ ในชุด Mini Classic Series ของสำนักพิมพ์ที่สื่อถึงปัญญาและปรัชญาของโลกตะวันออก อย่างเช่น เยิรเงาสลัว และปัญญา ชา จีน

Comments

วังเวง