ขาวราวหิมะ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160435609
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 X 21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
Graphic Designer: 
ธีรวัฒน์ เฑียรประสิทธิ์
Graphic Designer (Cover): 
ธีรวัฒน์ เฑียรประสิทธิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ธีรวัฒน์ เฑียรประสิทธิ์
บรรณาธิการ: 
วิภาดา สุทธิโรจน์
บรรณาธิการบริหาร : 
อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
พิมพ์ดี
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
Salla Simukka / เขียน, กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ / แปล
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เลือกฉากที่ตัวเอกทั้งสองกำลังเดินเข้าบ้าน โทนปกเน้นสีขาวเหมื่อนชื่อเรื่อง มีหยอดสีแดงเลือดเพื่อสร้างบรรยากาศที่น่ากลัว