ศึกสองมหาราช

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160442232
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 X 21 X 1.85
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
Graphic Designer: 
นักรบ มูลมานัส
Graphic Designer (Cover): 
นักรบ มูลมานัส
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
บรรณาธิการ: 
ณัฐชา กฤตนิรัติศัย
บรรณาธิการบริหาร : 
อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้งเฮาส์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
สุกิจ สุวานิช / เขียน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จากเรื่องรักและเรื่องรบระหว่างกรุงศรีอยุธยาและนครเชียงใหม่ จึงได้นำภาพโบราณสถานของทั้งสองมาใช้ โดยเชียงใหม่อยู่เหนือและอยุธยาอยู่ด้านใต้ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ด้านซ้ายและขวาขนาบด้วยภาพเครื่องศาสตราวุธและเครื่องราชูปโภค สัญลักษณ์ของการสู้รบและเกียรติยศของราชา ชื่อเรื่องขนาบล้อมด้วยหรีดใบมะกอก สัญลักษณ์สากลของชัยชนะ ขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความรักความอาลัยด้วย