นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163983435
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
7x10 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ตองสาม ดีไซน์
Graphic Designer: 
ตองสาม ดีไซน์
Graphic Designer (Cover): 
ตองสาม ดีไซน์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ปรีชา อุปโยคิน
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
ตองสาม ดีไซน์
ผู้จัดพิมพ์: 
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดในการออกแบบปกหนังสือเล่มนี้มาจากสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ นิเวศวิทยามนุษย์ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของปรัชญาแล้ว นิเวศวิทยามนุษย์ยังเกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์โดยตรงอีกด้วย การออกแบบปกนังสือเล่มนี้จึงออกมาในรูปแบบของมนุษย์ที่ประกอบขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ยังสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมและวัฒนธรรมขึ้นอีกด้วย