วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน (Revised Edition)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7982-11-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12 cm x 17.8 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
วิชาสุดท้ายฯ ถือเป็นหนังสือคลาสสิกของสำนักพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาต่อเนื่องยาวนาน ในฉบับปรับปรุงใหม่นี้ เราได้แรงบันดาลใจจากหนังสือโบราณในห้องสมุด โดยปรับให้ทันสมัยขึ้นด้วยการเลือกใช้กระดาษพิเศษที่โชว์ผิวสัมผัสโดยไม่พิมพ์สีทับลงไป และปั๊มฟอยล์สีทองเพื่อล้อไปกับเทคนิคปิดทองแบบโบราณ นอกจากนี้ เมื่อเปิดแจ็คเก็ตออก ด้านในจะพบบทเรียนสั้นๆ ที่ปราชญ์โบราณทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังด้วย