เด็กสาวและชายยิปซี (The Virgin and the Gipsy)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196817
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
Graphic Designer (Cover): 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, รินทร์ รินธวิกุล, ญาดา’
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ด้วยคำถามง่ายๆ ว่า ทำไม ‘ปกหน้า’ ถึงต้องเป็นปกหน้า แล้วข้อความนำเสนอทั้งหมดหรือกระทั่งบาร์โค้ดถึงต้องไปอยู่ ‘ปกหลัง’ สิ้นสุดคำถาม เราจึงทดลองออกแบบปกใหม่อย่างจริงจัง เพื่อเปลี่ยนการรับรู้ใหม่ โดยให้ ‘ปกหลัง’ มาเป็น ‘ปกหน้า’ และ ‘ปกหน้า’ ไปเป็น ‘ปกหลัง’ กล่าวคือ ‘ปกหน้า’ แสดงตัวอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ทั้งชื่อเล่ม ชื่อผู้เขียน คำโปรย และบาร์โค้ดแสดงราคาและหมวดหมู่ เมื่อมีครบถ้วนตั้งแต่ต้น ก็ไม่จำเป็นต้องพลิกไปอ่านปกหลัง (แม้กระทั่งเป็นฟังก์ชั่นสำหรับร้านค้าที่ไม่ต้องพลิกไปพลิกมาเพื่อสแกนราคาบาร์โค้ด) ทีนี้ก็ปล่อยให้พื้นที่ของ ‘ปกหลัง’ ทำหน้าที่เหมือนงานศิลปะหนึ่งชิ้น ในการแสดงตัวเองโดยสะท้อนเนื้อหาของเล่ม ปล่อยพื้นที่โล่งให้ผู้อ่านมองอย่างไม่เปิดเผยนักผ่าน ‘Minimal Key Visual’ เพราะเพียงคิดกลับไปกลับมา และทดลองมันอย่างสนุกมือ เราอาจได้เห็นการออกแบบปกในรูปแบบที่ต่างไป ด้วยเชื่อว่า ปกหนังสือมีเสน่ห์บางอย่าง อย่างที่ปกหนังสือควรจะมีอย่างครบถ้วน กระดาษปกแบบ Tweed -- Texture ของเนื้อกระดาษย่อมมีความหมายต่อการสัมผัส มากกว่าเป็นเพียงชนิดของกระดาษ ขับเน้น Gimmick ต่างๆ ด้วย Spot UV