เอเรวอน ดินแดนไร้แห่งหน (Erewhon)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196794
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
Graphic Designer (Cover): 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, ณิชกานต์ โชติบรรยง, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนึ่งในชุด ‘วรรณกรรมโลกสมมติ’ ที่ถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่มีมิติโดยการใช้ชื่อเล่มในรูปแบบ Typo ที่ grid ล่างของหน้าปก ทิ้ง space ไว้เพื่อการตีความ และสอดแทรก gimmick สำคัญอย่าง 'บอลลูนโบราณ' ที่คล้ายลอยเคว้งอยู่ในอากาศให้สอดรับกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับผจญภัยและยุคสมัยของวรรณกรรม เราเชื่อว่าการใช้ gimmick ที่ ‘ใช่’ เพียงจุดเดียวก็จะบอกผู้อ่านต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ กระดาษปกแบบ Tweed -- Texture ของเนื้อกระดาษย่อมมีความหมายต่อการสัมผัส มากกว่าเป็นเพียงชนิดของกระดาษ ขับเน้น Gimmick ต่างๆ ด้วย Spot UV