ในดวงใจนิรันดร์ Still on my mind

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-213-708-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
33.5 ซม. x 22.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อัมรินทร์ เดชณรงค์
Graphic Designer: 
ฤทธิเดช พุ่มท้วม
Graphic Designer (Cover): 
ฤทธิเดช พุ่มท้วม
นักวาดภาพประกอบปก : 
อัมรินทร์ เดชณรงค์
บรรณาธิการ: 
รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ
บรรณาธิการบริหาร : 
ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ที่มาของการออกแบบปกคือเพื่อถ่ายทอดความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อพสกนิกรของพระองค์ให้ได้อยู่บนแผ่นดินทองแห่งนี้อย่างผาสุกร่มเย็น สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงกระทำด้วยความวิริยอุตสาหะ ด้วยพระราชประสงค์ให้ประชาชนคนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ อยู่อย่างพอเพียง มั่นคงและมีความสุขบ