ONE MILLION | ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167982250
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.3 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เข้าใจหนึ่ง เข้าถึงล้าน หนึ่งคือล้าน ล้านคือหนึ่ง การออกแบบปกที่ดัดแปลงแผนที่มาสู่เส้นตรงที่ลากต่อเนื่อง ซ้อนทับเกี่ยวโยงกันจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเดียวกัน ผ่านการพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ที่ให้พื้นผิวที่ต่างกัน เพื่อเพิ่มมิติของความซับซ้อนของการโยงใยความสัมพันธ์ของเส้น