น้ำหอม

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786168175026
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
a5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Words Wonder
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ณัฐกร วุฒิชัยพรกุล
Graphic Designer: 
จัง เสนารักษ์
Graphic Designer (Cover): 
จัง เสนารักษ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
จัง เสนารักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
ณัฐกร วุฒิชัยพรกุล
โรงพิมพ์: 
ธรรมดาเพรส
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท สำนักพิมพ์ Words Wonder จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นการออกแบบที่มีไอเดีย มาจากขวดน้ำหอม ที่ธรรมดาต้องใช้ดอกไม้เป็นส่วนประกอบ แต่ใช่อวัยวคนแทน เพราะนี้เป็นเรื่องของคนทำน้ำหอมที่ทำจากมนุษย์