กุหลาบแด่เอมิลี และเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169246268
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 18.4 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ไลบรารี่ เฮ้าส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มานิตา ส่งเสริม
Graphic Designer (Cover): 
มานิตา ส่งเสริม
บรรณาธิการบริหาร : 
รังสิมา ตันสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เล่มที่ 2 ในซีรีส์ Selected Short Stories เป็นงานเขียนของ วิลเลียม โฟล์คเนอร์ ซึ่งนอกจากงานเขียน โฟล์คเนอร์มีภาพวาดสเก็ตแบบแฟชัน (เป็นภาพผู้คนในเครื่องแต่งกาย) ที่สื่อถึงยุคของ Jazz ตัวอักษรที่เลือกใช้จึงดึงมาจากงานสเก็ตและรูปทรงจากยุคนั้น ด้วยโทนของเรื่องเป็นบรรยากาศแบบไร่สวน มีการแบ่งชนชั้นของผิวสี และเรื่องของทาส จึงเลือกใช้สีส้มน้ำตาลกับหนังสือเล่มนี้