Amerika

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786168123119
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 19.8 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ไลบรารี่ เฮ้าส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มานิตา ส่งเสริม
Graphic Designer (Cover): 
มานิตา ส่งเสริม
บรรณาธิการบริหาร : 
รังสิมา ตันสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
Amerika คือเรื่องราวการเดินทางไปแสวงหาโชคในพื้นที่ใหม่ของตัวละคร ซึ่งเขียนจากมุมมองของคาร์ฟคาในยุคสมัย 1920s จึงเลือกหยิบรูปทรงนามธรรมที่ตัดทอนจากความเป็นเมืองของ New York ที่ชวนให้นึกถึงโลกสมมติหรือโลกอุดมคติที่ผิดเพี้ยนด้วยสไตล์งานแบบ Cubism การตัดสลับภาพและสีแบบ Gradiant ที่ทำให้เห็นการเคลื่อนไหว เป็นตัวแทนของยุคอุตสาหกรรมซึ่งเอามารวมกับความเป็น Future ในแบบสมัยใหม่