ฉันชอบออกกำลังกาย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-227-956-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แฮปปี้คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุริยะ อักษรกุล
Graphic Designer: 
รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Graphic Designer (Cover): 
รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
บรรณาธิการ: 
ริสรวล อร่ามเจริญ
บรรณาธิการบริหาร : 
มณีภรณ์ ฉัตรอุทัย
โรงพิมพ์: 
บริษัท เพาเวอร์ พรินท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จากแนวคิดหลักของเรื่องคือการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ออกกำลังกาย จึงนำตัวละครสัตว์ต่าง ๆ ในเรื่องมานำเสนอ โดยทำท่าทางขยับร่างกายออกกำลังกันอย่างสนุกสนาน เลือกใช้พื้นผิวของกระดาษมาทำภาพประกอบช่วยให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น