กุ๋งกิ๋งมีน้อง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-227-927-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แฮปปี้คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุริยะ อักษรกุล
Graphic Designer: 
นพดล กำจรไพศาล
Graphic Designer (Cover): 
นพดล กำจรไพศาล
นักวาดภาพประกอบปก : 
นพดล กำจรไพศาล
บรรณาธิการ: 
ริสรวล อร่ามเจริญ
บรรณาธิการบริหาร : 
มณีภรณ์ ฉัตรอุทัย
โรงพิมพ์: 
บริษัท เพาเวอร์ พรินท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ในเรื่องนี้คุณแม่ของกุ๋งกิ๋งกำลังตั้งท้อง เพื่อให้ผู้อ่านลุ้นว่ากุ๋งกิ๋งจะได้น้องสาวหรือน้องชาย และน้องของกุ๋งกิ๋งจะหน้าตาเป็นอย่างไร จึงออกแบบให้กุ๋งกิ๋งกำลังซบหน้าลงที่ท้องโต ๆ ของคุณแม่ด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นดีใจ