เรือนญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-468-476-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
17x24.5 ซ.ม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บิิ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
จิรายุ พงส์วรุตม์
Graphic Designer: 
จิรายุ พงส์วรุตม์
Graphic Designer (Cover): 
จิรายุ พงส์ววรุตม์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
-
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
ทวีวัฒน์การพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ความทรงจำของคนคนหนึ่งที่มีต่อพื้นที่ที่ตัวเองเคยอาศัยในวัยเด็ก ความทรงจำนี้มีมีแง่มุมทั้งในความสนุกสนาน (ถ่มเมล็ดแตงโมที่ระเบียง) ความรักและถวิลหา (คำนึงถึงแม่ที่นั่งดูโทรทัศน์ไม่เปิดเสียงในอีกห้องหนึ่งผ่านบานเลื่อนเปิดปิด) ความเศร้าอาลัยถึงผู้ที่จากไป (สนทนากับบรรพบุรุษที่จากไปแล้วผ่านทางห้องพระ) และอีกมากมาย ในแง่มุมต่างๆนั้นมีความรู้สึกว่าด้วยความงามที่ปรากฏในแทบจะทุกเรื่องราว ความงามนี้อาจจะเป็นทั้งในทางสายตาปรากฏหรือที่เป็นมโนภาพกับความรู้สึกภายในใจ รูปเล่มและพื้นที่ว่างของหนังสือเล่มนี้พยายามถ่ายทอดประสบการณ์ความงามนี้สำหรับผู้อ่าน