เรือนญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-468-476-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
17x24.5 ซ.ม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บิ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
จิรายุ พงส์วรุตม์
Graphic Designer: 
จิรายุ พงส์วรุตม์
Graphic Designer (Cover): 
จิรายุ พงส์วรุตม์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
-
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
ทวีวัฒน์การพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์บิ ในนาม
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
“โดะมะ” หรือพื้นดินบริเวณทางเข้าบ้านเป็นพื้นที่สำคัญในกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างตัวบ้านและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติภายนอกหลายระดับ พื้นดินที่เป็นพื้นที่ทางเข้าเรือน, พื้นที่ทำงานไร่นาส่วนอยู่ใต้หลังคา เป็นบริเวณที่ตั้งของเตาไฟใหญ่สำหรับหุงหาอาหาร รวมถึงเป็นพื้นที่ตั้งเสาเอกไดโคะคุบะชิระที่รองรับโครงสร้างขื่อและหลังคาที่หนาหนัก ให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ภายใน พื้นดินที่แลดูเหมือนจะรองรับความสกปรกกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ทรงความสะอาดที่สุดเพราะไม่เคยขาดจากการดูแล พื้นดินที่ดูเหมือนจะเยียบเย็นเพราะเป็นที่มีความชื้นกลับให้สัมผัสที่อบอุ่นที่สุด โดะมะที่ปกก็เพื่อต้อนรับผู้อ่านเข้าสู่ภายในของหนังสือและตัวเรือนอย่างอบอุ่น