บุญกฐิน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
-
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14 cm x 20 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
-
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวีี
Graphic Designer: 
สันติ ลอรัชวีี
Graphic Designer (Cover): 
สันติ ลอรัชวีี
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
สันติ ลอรัชวีี
บรรณาธิการบริหาร : 
สันติ ลอรัชวีี
โรงพิมพ์: 
เออร์เจน แทค
ผู้จัดพิมพ์: 
สุเทพ ลอรัชวี และ ฐิติวัลค์ มุกดารุ่งโรจน์
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือสำหรับแจกเป็นธรรมทาน เนื่องในโอกาสกฐินสามัคคี ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) จังหวัดลพบุรี โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้คัดลอกและปรับปรุงจากธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร จากหนังสือ “บุญกฐิน” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ แนวคิดในการออกแบบจึงเริ่มจากการออกแบบชุดตัวอักษรที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวเขียนแบบริบบิ้น ที่มีโครงสร้างการเขียนจากแบบตัวอักษรนริศ ซึ่งมักพบอยู่ในป้ายงานวัด งานบุญ อยู่เสมอ ผู้ออกแบบได้ออกแบบตัวหนังสือชุด ไทยนริศ ๒๕๕๗ และนำมาใช้ในการจัดวางในแนวทางร่วมสมัย เพื่อให้งาน Typography สามารถสื่อสารเนื้อหาเชิงความคิดให้กับผู้อ่านประกอบธรรมเทศนา