นม (The Breast)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786168123157
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 x 19.8 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ไลบรารี่ เฮ้าส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ชวณัฐ สุวรรณ
Graphic Designer: 
ชวณัฐ สุวรรณ
Graphic Designer (Cover): 
ชวณัฐ สุวรรณ
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
รังสิมา ตันสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
รังสิมา ตันสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ไลบรารี่ เฮ้าส์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ผสานรูปทรงของ "นม" (หน้าอกผู้หญิง) ลงไปบนรูปทรงของ "ตัวอักษรคำว่านม" เพื่อล้อกับแนวคิดเรื่องการกลายร่างของตัวละครเอกในเรื่อง