๒๓๑๐ อวสานกรุงศรี

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-465-002-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
5.5x7.25 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดี
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
บุญส่ง สามารถ
Graphic Designer: 
บุญส่ง สามารถ
Graphic Designer (Cover): 
บุญส่ง สามารถ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปรีชา เถาทอง
บรรณาธิการ: 
ศรัณย์ ทองปาน
บรรณาธิการบริหาร : 
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
โรงพิมพ์: 
บริษัททวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
๒๓๑๐ อวสานกรุงศรีฯ ใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ศ.ปรีชา เถาทอง-วาด) เป็นพื้นปก แสดงเรื่องราวตอนกรุงศรีฯ ถูกเผา แบ่งภาพเป็นสองโทนสีใช้คู่สีตรงข้าม น้ำเงิน-ส้ม ตัดกัน เพื่อให้ดูตื่นเต้นเร้าใจ โทนสีเย็น (น้ำเงิน) และสภาวะเสียกรุงฯ ยามมีศึก โดยมีชื่อหนังสือวางส่วนกลางปกเชื่อมภาพสองโทนสีเข้าด้วยกัน