ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ ๙

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882370
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
19 x 24 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ใช้ภาพธนบัตรที่สำคัญแต่รูปทรงแปลกตาเป็นภาพปก เพื่อทำให้ผู้อ่านสะดุดความสนใจในสิ่งที่ตัวเองคุ้นชิน (เงินธนบัตร) เส้นกราฟิคถอดแบบมาจากลวดลาดที่เห็นได้ทั่วไปบนธนบัตร อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจในงานออกแบบ