ชุด ประวัติศาสตร์สากล หลวงวิจิตรวาทการ รวม 5 เล่ม (ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ, ยุโรปสร้างตัว, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์เอเชีย และประวัติศาสตร์รวมของโลก)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882806
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือรวมบทความของหลวงวิจิตรวาทการ เนื้อหาเป็นหนังสือเก่าที่ถูกเขียนไว้ในอดีต แต่นักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาตร์อธิบายว่าข้อเขียนทุกชิ้นของหลวงวิจิตรมีบทบาทสำคัญต่อประเทศในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง, วัฒนธรรม ความเป็นไทยสมัยใหม่ และค่านิยมหลายอย่างที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันก็เกิดขึ้นจากมันสมองของหลวงวิจิตรวาทการผู้นี้ การอ่านหนังสือของหลวงวิจิตรฯ จึงคือการย้อนกลับไปทำความเข้าใจและศึกษาบริบทของชาติไทยในอดีต ปกจึงออกแบบให้มีทั้งสัดส่วนของความทันสมัย (ภาพและการจัดวาง) และความสมัยเก่า (อักษรโบราณแบบตัวนริศ) เพื่อสร้างความย้อนแยงและแปลกตาในงานออกแบบ และเพื่อสื่อสารถึงแกนหลักสำคัญของหนังสือ–เรื่องเก่าที่ถูกนำมาเล่าในรูปลักษณ์ใหม่