อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ปกป้องศิลป์ไทยนานเทอญ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882424
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นศิลปินและผู้ปกปักรักษาศิลปาชีพให้อยู่คู่แผ่นดินสยาม ภาพปกออกแบบโดยใช้โครงสร้างกรอบรูปเช่นในอดีต สื่อความหมายภาพของบุคคลอันเป็นที่รักและเทิดทูน (นำภาพใส่กรอบเก็บไว้เพื่อการระลึกถึง) ลวดลายและสีเขียวเลื่อมทองของ pattern นำมาจากรูปทรงของปีกแมลงทับ อันเป็นวัตถุดิบที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของงานหัตถศิลป์สยามจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง