นัยในวรรณกรรม

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882417
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย ทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพปกใช้ภาพคอลลาจของศิลปิน–นักรบ มูลมานัส ภายใต้ไอเดียว่าคือภาพปกที่เสมือนปกสมุดจดบันทึก มีของสะสมและภาพชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อสื่อถึงความรู้ส่วนตัวของผู้เขียนที่สั่งสมมา ในภาพรวมจึงเปรียบเสมือนว่าผู้อ่านได้เปิดบันทึกคลังความรู้ด้านวรรณกรรมของผู้เขียน