ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882684
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
16.5 x 24 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
พัลลภ สามสี
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ใช้ความเรียบง่ายในการออกแบบ ให้คุณภาพของการพิมพ์และกระดาษทำงานในการสื่อสาร และดีไซน์ปกไปในทางหนังสือแบบ Encyclopedia เพื่อสื่อภาพของเนื้อหาแบบ 'fact' มากกว่าการเน้นภาพลักษณ์ของชนชาติจีน (form)