แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882776
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ดีไซน์ของปกเสมือนภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของไทยในอดีต ภาพวาดเก่าเหล่านั้นมีลักษณะภาพเป็น landscape, ภาพสิ่งของผู้คนขนาดเล็ก, องค์ประกอบวางเรียงรายคล้ายดำเนินชีวิต, ใช้สีเฉดสด ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จึงคือความคิดหลักที่ผู้ออกแบบนำมาใช้ นอกจากนั้นยังปรับโครงสร้างของปีกปกใหม่ โดยให้พับออกมาด้านนอก เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการวางข้อความและชื่อหนังสือ เมื่อผู้อ่านซื้อหนังสือไปก็เพียงพลิกปีกปกนั้นกลับไว้ข้างใน ความหมายงานออกแบบปกเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยก็จะเผยตัวทำงานได้อย่างเต็มที่ ปราศจากตัวอักษรรบกวน ทำให้งานออกแบบปกสมบูรณ์เมื่อเกิดการใช้งานร่วมของผู้อ่าน