ราคจริต

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882721
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศในประวัติศาสตร์จีน แม้จะเป็นเรื่องสามัญของมนุษยน์ทุกชนชาติ แต่เรื่องเพศก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดซุกซ่อนไว้อยู่มาก ภาพปกใช้ภาพวาดหญิงสาวจีนโบราณเพื่อสื่อถึงเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ และภาพกราฟิครูปมือที่คอยปกปิดเรื่องราวทางเพศในประวัติศาสตร์นั้นเอาไว้