Bangkok Handmade Transit: กรุงเทพฯ ขนส่งทำมือ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-41314-5-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
163 x 240 mm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Afterword
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล (wrongdesign)
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ยรรยง บุญ-หลง
บรรณาธิการบริหาร : 
กิตติศักดิ์ ปัญญาจิรกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Afterword
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือ Bangkok Handmade Transit จัดพิมพ์ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) และมีปก 2 สี ผมออกแบบให้ปกสามารถต่อกันได้ ต่อกันได้แบบ freestyle ไม่มีแบบแผน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคงไม่มีใครซื้อหนังสือเล่มนี้จำนวนมากเพียงเพื่อจะนำมาต่อกัน คำถามคือแล้วทำไมถึงออกแบบให้ต่อกันได้? คำอธิบาย–เพราะนี่คือหนังสือของระบบขนส่งที่ชื่อ BHT (Bangkok Handmade Transit)–BHT คือสิ่งที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเครือข่ายพาหนะต่างๆ ในกรุงเทพฯ, คือสิ่งที่ผ่านการดัดแปลงแก้ไขจนมีประสิทธิภาพเฉพาะตัว, คือปัจจัยในการขับเคลื่อนชีวิต, คือความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องพึ่งพิง, คือ 'ระบบ' ที่จะช่วยทำให้เราผู้อ่าน–ชิ้นส่วนเล็กๆ สามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับเครือข่ายการเดินทางขนาดใหญ่ในกรุงเทพได้

Comments

อยากได้เลย