ในปีนี้ผลงานที่เข้ารอบมีการคัดเลือกเพิ่มเติม

10 ปกโดดเด่นพิเศษ

 

5 เล่ม รูปเล่มโดดเด่นพิเศษ

 

โดยทั้ง 15 เล่มนี้ผู้ส่งงานเข้ามาจะได้รางวัลพิเศษ นอกเหนือจากใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล  ทางโครงการ100ABCD by PUBAT จะมอบคูปองแทนเงินสดใช้ซื้อหนังสือในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ได้ทุกบูธ ภายใน 17-28 ตุลาคมนี้ มูลค่า 3,000 บาท

งานมอบโล่ ใบประกาศและรางวัลพิเศษ จะมีขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม เวทีเอเตรียม งานมหกรรม ฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 18-19.00น. พร้อมกับนี้จะมีงานพูดคุยเรื่อง “วิถีปกวิธีทำ” ในวันที่ 17 ตุลา เวลา 17.00-18.00 น. โดย บรรณาธิการสำนักพิมพ์ และ นักออกแบบหนังสือ

 

Welcome to 100abcd

ตัวอย่างผลงานที่เข้าร่วม

วีระวัฒน์ ปัญญามัง
ธนธรณ์ แซ่อึ้ง
ชนาภา ตัตวภัทร
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
ธนธรณ์ แซ่อึ้ง
ฐิตภัทร คชรัตน์
อังคณา อุทัยวงศ์ศักดิ์
pitiporn vatatiyarporn

QUALIFICATION

เงื่อนไขและข้อกำหนด 

1. เป็นผลงานต้นแบบ (original) จัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติของผู้ออกแบบ

2. เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น ไม่จำกัดประเภทหนังสือ

3. ปีที่ตีพิมพ์ในปี 2560-2561 

4. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานหรือได้รับความยินยอมให้ส่งผลงาน

5. จำกัดจำนวนส่งผลงานไม่เกิน 20 ผลงานต่อราย

6. สามารถส่งมอบหนังสือเล่มจริง 1 เล่ม / ผลงาน

7. กรณีได้รับการคัดเลือก ส่งหนังสือเพื่อจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 4 เล่ม 

รางวัลและประโยชน์ 

1. ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ และของที่ระลึก

2. ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการในมหกรรมหนังสือระดับชาติ

3. ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศอาทิ Frankfurt Book Fair, Taipei International Book Exhibition

4. ผลงานได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซด์ www.100abcd.org เฟซบุค เพจ และสื่อสิ่งพิมพ์สมาคมฯ

5. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหรือในแค็ตตาล็อกประจำปีสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย

6. ผลงานได้รับการรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสาธารณะออนไลน์

ประเภทการคัดเลือก                                                                                                                                

·     ปกดีเด่น             จำนวน 80 ปก

·     รูปเล่มดีเด่น        จำนวน 20 เล่ม

No front page content has been created yet.