ตัวอย่างผลงานที่เข้าร่วม

อังคณา อุทัยวงศ์ศักดิ์
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
สำนักพิมพ์ openbooks
mathuwan srikong
ปิยะบุตร สุทธิดารา
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ

Welcome to 100abcd

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ปก 80 เล่ม รูปเล่ม 19 เล่ม ปี 2016

80 Cover Design

19 Layout Design

ผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 100ABCD ปี 2016

หมวด Cover Design

หมวด Layout Design

ภาพบรรยากาศการตัดสิน 100ABCD ปี 2016

บรรยากาศการตัดสินปกหนังสือและการออกแบบจัดวางหน้า เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา จัดโดย by PUBAT (สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)ภายใต้ความร่วมมือของ ThaiGa (สมาคมเรขศิลป์แห่งประเทศไทย)

QUALIFICATION

ข้อกำหนดผลงาน 

1. เป็นผลงานต้นแบบ (original) จัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติของผู้ออกแบบ

2. หนังสือที่ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น ไม่จำกัดประเภทหนังสือ

3. เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี 2558-2560 

4. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานหรือได้รับความยินยอมให้ส่งผลงาน

5. จำกัดจำนวนส่งผลงานไม่เกิน 20 ผลงานต่อราย

6. สามารถส่งมอบหนังสือเล่มจริง 1 เล่มสำหรับรอบคัดเลือก และหากเข้ารอบจะต้องส่งเพิ่มอีก 2 เล่มเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ 

ประเภทการคัดเลือก                                                                                                                                

·     ปกดีเด่น             จำนวน 80 ปก

·     รูปเล่มดีเด่น        จำนวน 20 เล่ม

สัมมนา UNCOVER THE COVER เปิดปก ไม่ปกปิด

 

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ทางทีมงานจึงขอปิดการลงทะเบียน

No front page content has been created yet.