ในปีนี้ผลงานที่เข้ารอบมีการคัดเลือกเพิ่มเติม

10 ปกโดดเด่นพิเศษ

 

5 เล่ม รูปเล่มโดดเด่นพิเศษ

 

โดยทั้ง 15 เล่มนี้ผู้ส่งงานเข้ามาจะได้รางวัลพิเศษ นอกเหนือจากใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล  ทางโครงการ100ABCD by PUBAT จะมอบคูปองแทนเงินสดใช้ซื้อหนังสือในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ได้ทุกบูธ ภายใน 17-28 ตุลาคมนี้ มูลค่า 3,000 บาท

งานมอบโล่ ใบประกาศและรางวัลพิเศษ จะมีขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม เวทีเอเตรียม งานมหกรรม ฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 18-19.00น. พร้อมกับนี้จะมีงานพูดคุยเรื่อง “วิถีปกวิธีทำ” ในวันที่ 17 ตุลา เวลา 17.00-18.00 น. โดย บรรณาธิการสำนักพิมพ์ และ นักออกแบบหนังสือ

 

Welcome to 100abcd

ตัวอย่างผลงานที่เข้าร่วม

QUALIFICATION

เงื่อนไขและข้อกำหนด 

1. เป็นผลงานต้นแบบ (original) จัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติของผู้ออกแบบ

2. เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น ไม่จำกัดประเภทหนังสือ

3. ปีที่ตีพิมพ์ในปี 2560-2561 

4. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานหรือได้รับความยินยอมให้ส่งผลงาน

5. จำกัดจำนวนส่งผลงานไม่เกิน 20 ผลงานต่อราย

6. สามารถส่งมอบหนังสือเล่มจริง 1 เล่ม / ผลงาน

7. กรณีได้รับการคัดเลือก ส่งหนังสือเพื่อจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 4 เล่ม 

รางวัลและประโยชน์ 

1. ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ และของที่ระลึก

2. ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการในมหกรรมหนังสือระดับชาติ

3. ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศอาทิ Frankfurt Book Fair, Taipei International Book Exhibition

4. ผลงานได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซด์ www.100abcd.org เฟซบุค เพจ และสื่อสิ่งพิมพ์สมาคมฯ

5. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหรือในแค็ตตาล็อกประจำปีสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย

6. ผลงานได้รับการรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสาธารณะออนไลน์

ประเภทการคัดเลือก                                                                                                                                

·     ปกดีเด่น             จำนวน 80 ปก

·     รูปเล่มดีเด่น        จำนวน 20 เล่ม

No front page content has been created yet.